Doe de SEO quickscan Skip to main content

Privacy Statement

Door gebruik te maken van onze website, ontvangen wij bepaalde gegevens van de gebruikers. Het is belangrijk voor ons dat we met jouw persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Door middel van deze privacystatement willen wij jou willen we jou zo goed mogelijk inlichten over de data die wij van jou verzamelen, de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Privacybeleid
Van Dongen Online

Definities

  1. Privacy statement: deze privacy statement;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: Van Dongen Online, Liessentstraat 9a, info@vandongen-online.nl. Website: de website onder https://vandongen-online.nl/

Persoonlijke gegevens

Gegevens zoals jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en andere overige informatie die aan ons verstrekt wordt, worden door ons verzameld wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Ook uit andere bronnen verkrijgen we informatie die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de gegevens die we al reeds van u hebben. Wat dit mogelijk maakt is dat we de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens kunnen verbeteren. Hierbij komt ook dat de informatie die verzamelt wordt met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Een van de technieken die hiervoor worden gebruikt zijn cookies. Er zijn verschillende doeleinden waarom deze gegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn als volgt.

  • we kunnen jou om de juiste manier identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;
  • we kunnen jouw vragen verwerken en beantwoorden;
  • we kunnen de overeenkomst die we met jou hebben uitvoeren;
  • als er vragen of klachten zijn kunnen we dit met jou communiceren;
  • we kunnen de statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik maken van onze website;
  • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
  • we kunnen een eventuele sollicitatie verwerken en afhandelen.
1 Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Van Dongen Online de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Van Dongen Online worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens die Gebruiker aan Van Dongen Online doorstuurt (bijvoorbeeld in het tekstuele gedeelte van ons contactformulier).

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Van Dongen Online verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een Quickscan aan te vragen, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen].

2.2 Van Dongen Online gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:

2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Van Dongen Online de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. We gebruiken uw gegevens in een dergelijk geval om u bijvoorbeeld terug te kunnen mailen en/of bellen.

2.2 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen door te mailen naar info@vandongen-online.nl.

3 Doorgifte aan derden

3.1 Van Dongen Online zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte gebeurt aan een partner voor een of enkele diensten of producten die in dit privacy statement zijn opgenomen door Van Dongen Online. Van Dongen Online heeft met deze partners een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker (onze partners(s)) voldoende waarborgen dat ze op technisch en organisatorisch vlak voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen; of

3.1.2 Van Dongen Online op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies

4.1 https://vandongen-online.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld uw voorkeuren als bezoeker. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Het wordt daarmee verboden voor alle overige websites. De meeste moderne browsers maken gebruik van deze mogelijkheid.

4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit komt overeen met het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Van Dongen Online bereiken op info@vandongen-online.nl of postadres Liessentstraat 9a, 5405AH Uden.

6 Bewaartermijn

6.1 Van Dongen Online bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij ons op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging

7.1 Van Dongen Online heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Een van deze maatregelen is SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Van Dongen Online behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen indien nodig. Alle aanpassingen worden op deze pagina, onderaan, bekend gemaakt. Wij adviseren u als gebruiker dan ook om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 23 mei 2018.

Contact

Van Dongen Online
Liessentstraat 9a
5405AH Uden
info@vandongen-online.nl

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij zoeken liever eerst samen naar een passende oplossing.